Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DLA INSTRUKTORÓW, TECHNIKA, NAUCZYCIELI-DYDAKTYKÓW, KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ CENTRUM SUMULACJI MEDYCZNEJ AKADEMII  HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI - Zadanie 8

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Załączniki - Zadanie 8:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 – Program Rozwojowy kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi w zakresie utworzenia monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Załącznik nr 4 – Oddelegowanie do udziału w projekcie

Dodatkowo:
Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegów dla uczestnikow projektu

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI-DYDAKTYKÓW I STUDENTÓW - Zadanie 13 (szkolenia w okresie luty-marzec 2020r.)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Zadanie 13
Załączniki - Zadanie 13:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego wraz z załącznikami
Załącznik nr 3 – Program Rozwojowy kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi w zakresie utworzenia monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Załącznik nr 4 – Oddelegowanie do udziału w projekcie


Lider projektu

Partner projektu
Wartość projektu: 2 599 888,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 599 888,72 zł