Pacjent standaryzowany i symulowany

Osoby zainteresowane pełnieniem roli pacjenta standaryzowanego lub pacjenta symulowanego, posiadające zdolności aktorskie, zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych.

Kto może być pacjentem symulowanym/standaryzowanym?

  • osoba powyżej 18 roku życia;
  • osoba zdrowa lub osoba, która leczy się na choroby przewlekłe i odpowiednio przyuczona do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych;
  • osoba przygotowana do swojej roli działająca wg scenariusza, ale też reagująca stosownie do sytuacji i potrzeb;
  • osoba empatyczna, lubiąca kontakt z młodymi ludźmi.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: csm@ahe.lodz.pl w terminie do 28.02.2019r. do godz. 24:00.

Przed złożeniem Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z aktualnym Programem ,,Pacjent Standaryzowany i Symulowany" (obowiązujący od 01.01.2019r.) 
Programem „Pacjent Standaryzowany i Symulowany” (nieaktualny)

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt e-mailowy: csm@ahe.lodz.pl

Osoby, które złożą kompletną aplikację zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz do udziału w wywiadzie grupowym, podczas których zostanie oceniona zdolność do odgrywania roli pacjenta standaryzowanego/symulowanego na potrzeby zajęć dydaktycznych.

Z osobami, które zakończą proces kwalifikacyjny z wynikiem pozytywnym, zostaną zawarte umowy cywilno-prawne. W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału pracownicy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Reportaż o Pacjencie Standaryzowanym i Symulowanym w Polskim Radiu


Lider projektu

Partner projektu
Wartość projektu: 2 599 888,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 599 888,72 zł